Subsidi

L’assegurança de subsidi (o baixa per malaltia o ILT) està pensada especialment per als treballadors autònoms, que poden veure disminuïts els seus ingressos en cas de baixa per malaltia o hospitalització.
Es tracta d’una assegurança que cobreix una indemnització diària en cas de baixa per Incapacitat Laboral Temporal o bé hospitalització.
En funció del tipus d’activitat i de la quantitat diària d’indemnització, les companyies poden establir unes franquícies determinades.