Dins del què s’anomenen “rams tècnics” s’engloben diferents tipus d’assegurança: de construcció, de muntatge, d’averia de maquinària, d’equips electrònics…

En funció de les necessitats de la vostra empresa, a MCP Corredora d’Assegurances podem adaptar-nos per oferir-vos la millor alternativa d’assegurar correctament l’activitat de la vostra empresa, o les màquines que siguin més valuoses per al desenvolupament de la vostra activitat.