Oferim als nostres clients un servei integral en la gestió de les seva cartera d’assegurances: avaluem l’actual cobertura del seu patrimoni, fem un estudi de les pòlisses contractades i proposem un anàlisi objectiu amb la nostra recomanació de cara al futur. Aconsellant de contractar sempre la pòlissa que millor s’adapti als requisits del nostre client.

Així mateix, en cas de sinistre, fem un seguiment exhaustiu del mateix, per tal de la que la tramitació sigui el més ràpida, àgil i justa possible.