PIAS

Els Plans Individuals d’Estalvi Sistemàtic són un producte financer, exclusivament assegurador. Només es poden contractar a través de companyies asseguradores.

La seva finalitat és anar acumulant un capital al llarg del temps, que pot servir com a complement de la pensió pública de jubilació. El seu principal objectiu és incentivar la contractació de rendes vitalícies, ja que de fet, amb els recursos acumulats, el què es fa és constituir una renda vitalicia. Aquesta renda vitalícia es pot començar a rebre un cop hagin transcorregut 10 anys des de la primera aportació al pla.

El benefici fiscal d’aquest producte consisteix en la exempció de tots els rendiments generats des de la constitució del pla fins al moment de cobrar la renda vitalícia.

El límit màxim anual que es pot aportar en aquest tipus de pla és de 8.000 euros, amb un màxim per tota la durada, de 240.000 euros.

Si el comparem amb un PPA, el PIAS és molt més líquid, ja que es pot rescatar en qualsevol moment (ara bé, si es fa abans dels 10 anys es perden els beneficis fiscals).

És un dels altres instruments que hi ha al nostre abast per estalviar de cara a la jubilació.