Unit Linked

Els unit linked es defineixen com una assegurança de vida lligada a una cistella de fons d’inversió.

L’objectiu principal d’aquest producte és la constitució d’un capital a partir de la inversió realitzada (ja sigui amb una aportació única o periòdiques) en diferents fons d’inversió. És rescatable en qualsevol moment, amb l’objectiu d’obtenir la màxima rendibilitat de les primes invertides.

Cada un dels fons d’inversió on s’inverteix té un perfil de risc (rendibilitat) diferent, que permet adaptar les inversions a la predisposició al risc de cada assegurat. Recordem que a major risc, major expectativa de rendibilitat, i al revés.

A diferència d’altres productes d’estalvi assegurats, els unit linked no garanteixen les primes invertides. Ara bé, en un entorn de caiguda constant dels tipus d’interès, aquests tipus de producte es presenten com una alternativa real per obtenir rendibilitats atractives, que variaran en funció del risc que vulgui assumir cadascú.

Els unit linked estan pensats per a persones menors de 70 anys,  amb un perfil de risc prudent, que estiguin disposats a obtenir més rendibilitat pels seus estalvis a canvi d’incrementar el risc de la inversió (. Són la manera també, d’entrar en fons d’inversió d’alta rendibilitat, que d’altra manera no podrien accedir-hi.

Per tots els motius esmentats anteriorment, recomanem la contractació d’aquest tipus de productes per diversificar els estalvis, i incrementar la rendiblitat global dels mateixos.