Exercici de drets i informació addicional

Utilitzo un servei de tercers (10dencehispahard S.L amb el nom comercial de CdMon) per als serveis de domini i hosting d’aquesta pàgina web. Aquest servei de tercers, actua com a encarregat del tractament de les dades. El proveïdor d’aquest servei està localitzat físicament a Malgrat de Mar (Barcelona). Si vols, pots comprovar la seva política de privacitat clicant aquí.

També utilitzo Google Analytics (Privacy Policy) com a eina d’anàlisi i millora de la web. Pots veure els detalls d’aquesta eina a l’apartat de tractament de la informació i també a l’apartat que parla de la política de cookies.

Quins són els teus drets quan em facilites les teves dades personals?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre si estic tractant dades personals que el concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com també a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o en el seu cas, a sol·licitar la seva suspensió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, només les conservaré per l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixaré de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o bé en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Procedència

Totes les dades es recullen o bé directament del lloc web i sempre després que l’interessat les faciliti a través dels formularis habilitats per tal ús, o bé directament a través de l’interessat, ja sigui per telèfon, correu electrònic o presencialment. No se n’adquireixen per qualsevol altre mitjà.

La política de cookies que utilitza el lloc web està detallada aquí. Les cookies només es guardaran en el navegador després d’haver rebut el consentiment tant explícit com implícit (per omissió de l’avís legal o per navegació) de l’usuari. El nivell de registre de cookies pot ser variat en qualsevol moment per l’usuari des de la configuració del seu navegador web.

Fuites de seguretat

Informaré sobre qualsevol fuita de seguretat que afecti a la base de dades que utilitza aquest lloc web o que afecti a qualsevol dels serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones les dades de les quals hagin pogut veure’s afectades, així com també a les autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la fuita.

Mesures de seguretat

De conformitat amb el que es disposa a les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, s’està complint amb totes les disposicions de les normatives pel tractament de dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del RGPD, pels quals aquestes dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats a l’estrictament necessari en relació amb la finalitat per a la que són tractades.

Et garanteixo que he implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels usuaris i els he comunicat la informació pertinent perquè puguin exercir-los.