Sialp

El SIALP és una Assegurança Individual d’Estalvi a Llarg Termini, en la que si es compleixen una sèrie de requisits, els rendiments generats durant el pla estaran exempts de tributació. Quins són aquests requisits?

  • Que el pla tingui una durada mínima de 5 anys
  • Que no s’hi facin aportacions superiors a 5.000 euros anuals
  • Que al venciment, la prestació es rebi en forma de capital
  • Que com a mínim, el pla garanteixi el 85% de les aportacions realitzades al venciment
  • Que un sol client tingui només un SIALP o CIALP (el mateix, però en format de compte bancari) contractat

Els SIALP és un producte d’estalvi altament atractiu: a partir de 30 euros al mes pots obtenir una molt bona rendibilitat (a diferència dels dipòsits bancaris), i a més a més estalviar el 21% de l’IRPF si mantens el pla durant com a mínim 5 anys.

I no cal dir que les companyies amb les que treballem aquest producte són companyies líders i  les principals gestores d’actius a nivell mundial. Amb tota la confiança i seguretat pels nostres estalvis.