Arxiu d'autors Mariàngels

PerMariàngels

Tenir ben protegida la nostra llar

ESTALVI DINERSM’agradaria acabar aquest mes de gener, i el temps dedicat a parlar-vos de les assegurances de la llar, amb una reflexió sobre els diners que ens podem estalviar contractant una pòlissa multirrisc de la llar.

Has pensat mai quan et costaria fer venir el lampista per arreglar una fuita d’aigua? ( i no parlem dels possibles danys als mobles)…I trucar al manyà al vespre per canviar el pany, perquè t’han robat (o has perdut) les claus de casa? Quan et costaria refer la cuina després d’un petit incendi d’una paella, per exemple?… Tot això són fets imprevists, accidents domèstics als que tots i totes estem exposats, i que ens poden suposar una despesa molt important de diners.

Avui, més que mai, en l’actual entorn de crisi, podem veure disminuïda significativament la nostra capacitat per poder afrontar fets com aquests. I justament és per això, que us recomano de contractar una assegurança de la llar. Siguis o no, propietari de l’habitatge on vius, tinguis o no hipoteca, disposem d’un ampli ventall de companyies que ens ofereixen productes de tot tipus: des del low-cost fins a la pòlissa més complerta. Demaneu-nos informació sense cap compromís i segur que trobem la pòlissa que millor s’adapta a les vostres necessitats!

 

PerMariàngels

Saps quines cobertures et dóna la teva pòlissa de la llar?

seguroscasaSaps que actualment les companyies inclouen a les seves pòlisses garanties complementàries d’assistència a la llar i servei de professionals i fins i tot assistència en viatge, sense cost afegit, a part de les cobertures tradicionals?
T’aconsellem que revisis les Condicions Particulars de la teva pòlissa de la llar per veure si les cobertures que tens contractades són les que necessites actualment. Proposa’t-ho com a objectiu d’aquesta setmana!
I si tens qualsevol dubte, posa’t en contacte amb nosaltres i en parlem; t’assessorem gratuïtament tinguis o no tinguis contractada la pòlissa amb MCP Corredora d’Assegurances!!

PerMariàngels

Per què necessito una assegurança de la llar?

Casa nostra, és sense dubte, l’espai més íntim i de confort que tenim. És on estem segurs, còmodes i ens sentim protegits. La nostra llar és una guardiola on hi anem posant bona part dels nostres estalvis: bé perquè l’hem comprat o bé perquè l’hem reformat, hi hem posat mobles, electrodomèstics…Segurament, és la principal inversió que farem al llarg de la nostra vida.

Per tot això, hem de tenir casa nostra ben protegida de riscos que ens poden afectar al manteniment d’aquest patrimoni que tant ens ha costat d’aconseguir:

  • Riscos de la natura: grans pluges, inundacions, vents forts o fins i tot, terratrèmols
  • Riscos accidentals: incendi, trencament de vidres, fuites d’aigua, averia d’electrodomèstics
  • Riscos de la societat: robatori, actes vandàlics…

Estem preparats per assumir tots aquests riscos? Hi ha riscos petits que potser sí que podem assumir, ja que econòmicament no són quantiosos: un vidre trencat, una pujada de tensió, fins i tot una fuita d’aigua. No obstant, n’hi ha d’altres que econòmicament ens seran molt més costosos: un robatori important, un incendi… Per aquestes raons, i per estar tranquil, és imprescindible contractar una bona assegurança de la llar.

Avui en dia, la majoria de les companyies ens ofereixen productes multirisc de la llar, amb cobertures i serveis diversos: no només es dóna cobertura a les típiques garanties de danys per aigua, incendi o robatori, sinó que ens poden reparar des d’una fuita d’aigua, fins a electrodomèstics, passant per la recuperació de dades de targetes de memòria o ordinadors, o portar-nos a l’hospital si ens posem malalts mentre estem de vacances.

En l’entorn de crisi que estem vivint actualment, és normal però que revisem les despeses de casa al màxim. Malgrat tot, el fet que l’assegurança de la llar no sigui obligatòria (a no ser que hi hagi una hipoteca vigent), no vol dir que no sigui necessària: precisament en circumstàncies com les actuals, podem veure disminuïda la nostra capacitat econòmica per afrontar imprevistos, i és precisament per aquest motiu que ens cal més que mai tenir ben protegida la nostra llar.

 

PerMariàngels

Quines diferències hi ha entre un corredor i els altres canals de distribució d’assegurances

En referència als agents d’assegurances, el fet de que ambdues figures estiguin incloses dins de la categoria oficial de “mediadors d’assegurances”, ha generat que existeixi una certa tendència a confondre ambdues figures, o fins i tot, a creure erròniament que un corredor d’assegurances i un agent d’assegurances és el mateix. Res més lluny de la realitat, doncs són dues activitats amb funcions, característiques, requisits i competències ben diferents.

L’agent d’assegurances representa a la seva companyia, mentre que un corredor representa al seu client. El corredor pot oferir als seus clients productes de qualsevol companyia d’assegurances, fet que representa la base de la seva independència. Tanmateix, els agents d’assegurances exclusivament poden oferir als seus clients productes de la companyia per la que treballen.

L’agent vinculat és un cas especial, ja que pot treballar amb vàries companyies, mantenint el vincle d’agència amb totes elles. Les diferències entre un agent vinculat i un corredor radiquen per un costat, en que el client rebrà del seu corredor un anàlisi objectiu abans de contractar una assegurança, mentre que els agents vinculats no tenen aquesta obligació. A més a més, el corredor representa al client, mentre que l’agent vinculat ho fa a les companyies asseguradores per les quals treballa.

PerMariàngels

Els avantatges de contractar una assegurança a través d’un corredor

Contractar les assegurances a través d’un corredor, ofereix als assegurats plenes garanties de seguretat i a qualitat, ja que és una figura regulada legalment i sotmesa a un control permanent per part de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

Podem esmentar diferents avantatges en el fet de contractar les assegurances a través d’un corredor:

INDEPENDÈNCIA

Els corredors no mantenen cap relació o vinculació contractual amb les companyies asseguradores. Això garanteix la seva total independència i imparcialitat a l’hora de seleccionar pels seus clients, les opcions que considerin més idònies per a satisfer les seves necessitats. En tot cas, el corredor treballa a favor dels interessos del seu client

SEGURETAT

Tots els corredors i totes les corredories d’assegurança, han d’estar inscrites al Registre administratiu especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP, i sotmesos a la seva supervisió i inspecció. Aquest control permanent sobre l’activitat dels corredors és una garantia més de seguretat pels seus clients.

ASSESSORAMENT PERSONALITZAT I OBJECTIU

Un aspecte distintiu i únic dels corredors és l’anàlisi objectiu. Abans de dur a terme la contractació d’una assegurança, el corredor està obligat a facilitar al seu client, informació suficientment motivada sobre les opcions d’assegurança seleccionades en funció del seu bon criteri professional. El client té la seguretat que el seu corredor analitzarà sempre com a mínim tres ofertes abans de presentar-li aquella que millor s’adapti a les seves necessitats, i a més a més, serà capaç d’acreditar-li l’anàlisi realitzat si el client li ho demana.

SERVEI SENSE COST PEL CLIENT

Per regla general es corredors reben els seus ingressos econòmics de les entitats asseguradores, els quals s’obtenen dels corretatges de les pòlisses contractades amb la seva mediació, fet que no suposa cap cost addicional pels seus clients.

GESTIÓ EFICAÇ I SERVEI POST-VENDA

Una de les funcions bàsiques del corredor és l’assistència permanent al seu client al llarg de tota la durada del contracte. El corredor assisteix al client en els tràmits de gestió i execució dels contractes la primera vegada i en les futures renovacions, revisant que es segueixin adaptant a les seves necessitats i vigilant el compliment dels contractes per part de les companyies asseguradores. Un altre dels aspectes més característic del servei que ofereixen els corredors és la seva tasca d’ajuda als assegurats en les gestions per tramitar els sinistres a les companyies asseguradores. El corredor agilitza els tràmits, aporta els arguments tècnics necessaris i es preocupa d’agilitzar el cobrament de les prestacions.

AMPLITUD D’OFERTES

El corredor d’assegurances pot oferir als seus clients productes de qualsevol companyia asseguradora que operi en el mercat. D’aquesta forma, el client s’assegura el lliure accés a qualsevol producte assegurador que li interessi, optant al que s’adapti millor a les seves necessitats.

TRACTE PERSONAL I HUMÀ

En un món dominat cada dia més per la fredor dels operadors automàtics i d’internet, el corredor ofereix sempre un tracte personal als seus clients. Davant de la competència dels canals de venda directa, el corredor aporta la proximitat que permet al client expressar les seves necessitats en un ambient de tranquil·litat i confiança.

REPRESENTA AL CLIENT DAVANT DE LA COMPANYIA ASSEGURADORA

La llei otorga al corredor la facultat de representar i defensar els interessos dels seus clients davant de les companyies asseguradores. Aquesta facultat la té amb plena capacitat de negociació en tot allò relacionat amb els seus contractes d’assegurança. És tan important aquest poder, que qualsevol comunicació que el corredor dirigeixi a una companyia en nom del seu client es considera exactament igual, a tots els efectes, que si l’hagués realitzat el propi assegurat.

PerMariàngels

Què és un corredor d’assegurances?

Un corredor d’assegurances és un professional que ajuda als consumidors i a les empreses en tot allò relacionat amb les seves assegurances.

El corredor d’assegurances treballa per aconseguir les ofertes que millor s’adaptin a les necessitats dels seus clients, gestionant la contractació definitiva dels contractes d’assegurança i donant-los assistència, assessorant-los i ajudant-los en tots els tràmits i gestions posteriors, especialment en cas de produir-se un sinistre.

Per aconseguir la millor oferta pels seus clients, el corredor realitza la seva tasca mitjançant un assessorament objectiu. En el cas de sinistre, el corredor representa al seu client davant de les companyies asseguradores tramitant, gestionant i defensant els seus interessos per tal que les Entitats Asseguradores compleixin amb les seves obligacions d’acord amb els termes i condicions acordades en el seu contracte d’assegurança.