NEWSLETTER #6

Dimecres, 7 de juny del 2023

---

DESTACAT

Les assegurances de vida risc

Les assegurances de vida les fem pensant en els qui més ens estimem. Quan contractem una assegurança de vida, ho fem pensant en el futur, perquè si un dia faltem nosaltres, la nostra família disposi d'uns diners addicionals per poder viure una vida una mica més fàcil, sense problemes econòmics.

És del tot aconsellable contractar una assegurança de vida, sobretot si teniu parella i/o ascendents/descendents econòmicament al vostre càrrec. Però sobretot, és imprescindible si teniu préstecs hipotecaris o personals pendents d'amortitzar.

En què ens hem de fixar, quan contractem una assegurança de vida? Doncs en primer lloc, en el capital que volem assegurar. I a continuació, en la durada de l'assegurança. En funció de l'edat, ens convindrà més contractar una assegurança temporal (amb durada determinada) o bé una assegurança anual renovable. Heu de tenir en compte que quan més gran s'és a l'hora de formalitzar l'assegurança, més prima s'ha de pagar. 

Un altre aspecte important que hem de tenir en compte a l'hora de contractar una assegurança de vida, són les cobertures. La garantia bàsica és la mort per qualsevol causa. A partir d'aquí s'hi poden afegir moltes altres cobertures, que cal valorar si les contractem o no. Per exemple: invalidesa absoluta i permanent, malalties greus, capitals addicionals per mort o invalidesa per accident i/o accident de circulació, capital per situacions de gran dependència... 

Avui en dia, a més a més, les companyies d'assegurança estan afegint nous serveis a les pòlisses de vida: despeses de sepeli, despeses de testamentaria, segona opinió mèdica en cas de malalties greus... Són serveis addicionals que a vegades són de suscripció voluntària i que poden incrementar el preu final de l'assegurança. 

Un altre aspecte que s'ha de tenir en compte a l'hora de formalitzar una assegurança de vida és el tema de la dessignació de beneficiaris. Aquests, ho són sempre, independentment del què digui el testament, mentre no es modifiqui l'assegurança. Un consell: si feu l'assegurança de vida per cobrir una hipoteca o préstec personal, poseu sempre com a beneficiari a l'entitat financera. D'aquesta manera, el capital assegurat anirà a parar directament al banc corresponent, sense que els hereus hagin d'acceptar-lo, estalviant-se un bon grapat d'impostos.

I per acabar, només recordar-vos que no és obligatori contractar l'assegurança de vida a l'entitat financera que us ha concedit el préstec o hipoteca. De fet, moltes entitats financeres han estat denunciades per fer-ho. Per tant, podeu contractar l'assegurança de vida amb el mediador que més us convingui. I si la teniu contractada, i voleu canviar-la, podeu anul·lar-la dins dels terminis legals per fer-ho (mínim de 2 mesos abans del venciment).

A MCP us assessorem sobre l'assegurança de vida que més us convé, en funció de les vostres necessitats. Sense cap compromís.

---

DE LA MA

ALLIANZ RIESGO

Allianz Riesgo és una assegurança de vida orientada a ajudar als teus quan tu no ho puguis fer. Ajudarà a la teva família a poder afrontar el futur sense problemes econòmics.

Realment, una assegurança de vida amb àmplies cobertures i a un preu molt competitiu.

Entre les cobertures bàsiques assegurades, ALLIANZ RIESGO inclou:

• Renta per malaltia crítica. En el cas de que es diagnostiqui a l'assegurat una malaltia crítica,la companyia abona una renda mensual. 

• Despeses de sepeli, testamentaria i ISD, amb uns límits màxims establerts, de manera que els hereus s'estalviaran unes despeses segures.

• Cobertura addicional en cas d'orfandat en el mateix accident. Si en un mateix accident, moren ambdós cònjugues, la companyia abona un capital addicional als fills menors o incapacitats.

• Orientació mèdica 24 hores

• Segona opinió mèdica, per part d'un expert de màxim prestigi internacional.

 A part d'aquestes cobertures bàsiques, ALLIANZ RIESGO pot incloure d'altres cobertures addicionals:

• Invalidesa absoluta i permanent (inclou la ceguera, l'Alzheimer i la paràlisi, entre d'altres)

• Malalties greus, mitjançant el pagament d'un capital en el moment de ser diagnosticada la malaltia.

• Capital addicional en cas de mort o invalidesa per accident i accident de circulació

• Capital en cas de situancions de dependència. En el cas de dependència severa o gran dependència, la companyia abonarà una renda durant 10 anys, amb la possibilitat de convertir-la en capital en qualsevol moment.

---

VALORS

Anàlisi

Quan un client ens demana una assegurança, la nostra recomanació està fonamentada en un anàlisi objectiu, realitzat com a mínim, sobre tres productes asseguradors que comercialitzem, en el qual s'analitzen les diferents cobertures i garanties dels productes, a més a més de la prima.

---