NEWSLETTER #6

Dilluns, 25 de gener del 2021

---

DESTACAT

Les assegurances de comunitats de propietaris

Si formem part d'una comunitat de propietaris, ens convé tenir ben assegurada tant la responsabilitat civil derivada d'aquesta comunitat, com els possibles accidents que puguem patir com a copropietaris.

Tot i que la majoria de pòlisses de la llar del mercat, asseguren dins de la cobertura del continent, la part de copropietat de l'edifici on està situat l'habitatge, pot ser que hi hagi veïns al nostre bloc que no tinguin contractada cap pòlissa de la llar, i en cas de sinistre, aquest fet pot arribar a ser un problema important, sobretot per poder fer front a possibles pagaments. Per aquest motiu, és convenient contractar com a mínim, una pòlissa comunitària que asseguri els danys comunitaris de l'edifici i la nostra responsabilitat com a copropietaris.

Dins de les cobertures més habituals d'aquest tipus de pòlisses, destaquen les d'incendi, els actes de vandalisme, la inundació i els danys per aigua, els danys elèctrics, el trencament de vidres, els fenòmens metereològics, la responsabilitat civil, els danys per robatori, assistència jurídica, assistència a la comunitat, etc...

En funció de l'antiguitat de l'edifici, cada companyia estableix uns límits per contractar determinades garanties, com per exemple, els danys per aigua. Sol ser habitual també en aquest tipus de pòlisses, incloure franquícies en determinades garanties.

Tot i això, les companyies solen anar afegint noves cobertures als seus productes, per fer-los més atractius i destacar-los de la competència: des d'incloure la cobertura de desembussament sense danys fins a oferir el servei d'Inspecció Tècnica d'Edificis, eficiència energètica i conectivitat.

A MCP fem un anàlisi complert de la vostra comunitat, i en funció del resultat, us oferim l'assegurança que més us convé. 

---

DE LA MA

Multi-sostre Mussap


MUSSAP ha dissenyat "multi-sostre", una assegurança combinada per a comunitats de propietaris.

El què fa diferent el "multi-sostre" de MUSSAP de la resta de pòlisses de comunitats del mercat és que en aquesta pòlissa, s'hi inclouen fins a 500 euros anuals en despeses de desembussament de canonades comunitàries sense danys.

El Multi-sostre pot donar també el 100% dels danys elèctrics i el 100% del trencament de vidres comunitaris, a part d'incloure les filtracions dins de les cobertures bàsiques del producte. 

Dins de l'apartat de Responsabilitat Civil, s'hi pot incloure la Responsabilitat Civil de la Junta de Propietaris de la comunitat. 

Una altra garantia optativa molt interessant és la de reclamació i avançament de quotes impagades de fins a 6.000 euros en el primer cas i entre 300 i 600 euros en el segon.

En resum, un producte molt complert, flexible i a un preu molt competitiu.

---

VALORS

Solucions

Aportem els nostres coneixaments i experiència per oferir als nostres clients solucions asseguradores a les seves necessitats.

Som al seu costat durant tota la durada del contracte, per adaptar les seves assegurances a cada circumstància. I molt especialment, quan s'esdevé un sinistre. 


---