NEWSLETTER #16 QUINES ASSEGURANCES LI CALEN A UN AUTÒNOM?

Dimecres, 7 de juny del 2023

---

DESTACAT

Per què un emprenedor (autònom) ha d'assegurar-se?

Per a un emprenedor, tan important com tenir una idea, unes capacitats i unes aptituds, és assegurar que el seu negoci no perilli degut a factors aliens a la seva idea de negoci.

Posar-se malalt o patir un accident, la reclamació d’un client o un intent de robatori, són fets que no podem controlar i que suposen el desemborsament d’una gran quantitat de diners i conseqüentment, fan perillar la viabilitat del pla de negoci inicial. Per aquest motiu, tot treballador autònom o emprenedor ha de valorar seriosament la contractació d’una o més assegurances per afrontar amb més garanties aquest tipus de riscos externs a la seva activitat.

Però quin tipus d’assegurança necessita? Quina o quines són les que més li convenen? A continuació analitzem les més importants.

Assegurança de baixa o ILT (incapacitat laboral temporal). Posar-se malalt o bé patir un accident pot suposar un greu problema per a un treballador per compte propi, ja que la Seguretat Social només garanteix fins a un 75% de la base reguladora (el 60% del quart al vintè dia de baixa). Tenint en compte que la majoria d’autònoms (més d’un 80% l’any 2015) cotitzen per la base mínima, el liquid real que cobraria un treballador autònom de baixa durant el primer mes seria de 259,89€ i 402,79€ a partir del segon. Amb aquest nivell d’ingressos, i sense poder treballar, és difícil pagar les despeses fixes del negoci (per exemple el lloguer del local, la pòlissa de crèdit, la factura de la llum, les taxes de l’ajuntament…).  La contractació d’una assegurança de ILT permet a l’assegurat mantenir un nivell d’ingressos constant quan no pot treballar per motiu d’una malaltia o fins i tot un accident, sobretot en els casos de periodes llargs de baixa.

Assegurança de Responsabilitat Civil. Sobretot si es treballa de cara al públic, convé contractar una assegurança de responsabilitat civil per tenir la tranquil·litat de que si algun client reclama danys i perjudicis a causa de l’activitat que es desenvolupa, la companyia es farà càrrec de la indemnització i de les despeses judicials corresponents. Però també hi ha activitats professionals que requereixen d’aquest tipus d’assegurança: arquitectes, dissenyadors, advocats, gestors administratius, assessors fiscals…

Assegurança de l’activitat. Per a un autònom, haver de tancar el negoci uns dies perquè ha tingut una fuita d’aigua o un intent de robatori pot suposar una pèrdua d’ingressos molt important. Per això és convenient contractar una assegurança multirisc del comerç o la indústria, i tenir els principals riscos assegurats: incendi, danys per aigua, robatori… Fins i tot s’hi poden incloure altres cobertures optatives com l’averia de maquinària, el lucre cesant… El mercat ofereix un ampli ventall de companyies i productes, que es poden modelar en funció de les necessitats i el pressupost de cadascú.

---

DE LA MA

DKV RENTA BAREMADO

Amb aquesta assegurança, DKV garanteix una  indemnització que es determina en funció de la causa de la baixa, no de la seva durada,d'acord amb el barem establert

Màximes facilitats de gestió. Per cada sinistre o patologia, la companyia abona la quantitat fixada pel barem establert, que no depèn del temps real de la incapacitat.

Es cobra la indemnització immediatament, a l'inici de la baixa, sense haver-se d'esperar a tornar estar donat d'alta.

La indemnització és molt fàcil de calcular: només s'ha de multiplicar el capital diari assegurat per aquesta garantia pel número de dies de baixa que indica el barem (segons la malatia o lesió).

És un producte que té una de les cobertures més àmplies del mercat. Cobreix patologies que d'altres companyies no contemplen.

Hi ha dues modalitats de contractació: la bàsica i l'ampliada, que inclou la possibilitat, entre d'altres, d'afegir un capital addicional en cas d'hospitalització (per malaltia o accident), o allargar el periode de indemnització per baixa fins a un màxim de 2 anys.

---

REPTE 2016

Ajuda'ns a ampliar la xarxa de clients

Comparteix la teva experiència com a client de MCP CORREDORA D'ASSEGURANCES amb 2 o 3 coneguts teus.

Si algun d'ells acaba contractant una nova pòlissa valorada en 300 euros o més anuals, rebras com a obsequi una capsa regal DAKOTA BOX valorada en 30 euros.

---

VALORS

Professionalitat

Abans de qualsevol contractació, els corredors estem obligats a facilitar informació al client, suficientment motivada, sobre les opcions d'assegurança seleccionades, en funció del nostre criteri professional.

---

UMA M&A

Des del gener del 2016 col·laborem amb UMA M&A, una consultora especialitzada en compra-venda d'immobles i d'altres actius. Si necessites vendre alguna propietat, truca'm i us posaré en contacte!!!

http://uma-ma.com/

---