NEWSLETTER #20 Puc tenir més ingressos mentre estic de baixa?

Dilluns, 25 de gener del 2021

---

DESTACAT

Tan si ets autònom, com si no, quan estas de baixa, cobres menys (o moooolt menys)

La millor manera de completar els ingressos de la Seguretat Social que cobres quan estas de baixa és a través d'una assegurança de ILT (també coneguda com de subsidi o baixa)

La resposta és si! En cas de baixa, pots incrementar substancialment els ingressos de la Seguretat Social. Com? Contractant una assegurança de baixa o ILT. Tot i que van dirigides majoritàriament als treballadors autònoms, que són els que en cas de baixa deixen d'ingressar més diners, també les poden contractar els treballadors per compte aliè.

Les assegurances de subsidi, cobreixen prioritàriament la situació de baixa en casos d'Incapacitat Laboral Temporal, tant en el cas de malaltia com en el d'accident.

Suposem el cas d'un treballador autònom que causi baixa per malaltia. La seguretat social li pagarà, a partir del 4rt dia, el 75% de la base de cotització. Si agafem d'exemple un treballador que cotitzi per la base mínima (el 90% dels casos), durant el primer mes cobrarà a l'entorn d'uns 526 euros, que descomptant la quota mensual del rebut d'autònoms, suposaran uns 260 euros líquids el primer mes de baixa. Amb aquests diners, aquest treballador/empresari podrà afrontar les despeses fixes mensuals del seu negoci?

Un altre aspecte de les assegurances de subsidi que cal tenir en compte actualment, són els seus avantatges fiscals. Actualment són una despesa deduïble per a l'empresa i no es considera salari en espècie per al treballador, fins a 500 euros per persona (art. 43.2 de la Llei de l'IRPF). Igualment, també serà considerada despesa deduïble de la seva activitat econòmica (fins al límit de 500 euros) per aquells empresaris individuals i professionals autònoms que tributin per Estimació Directa a l'IRPF.

Hi ha diferents modalitats de producte: el producte de renta clàssic i el de renta baremada. Dependrà de les necessitats de cada un, escollir un sistema o un altre.

I no et pensis que és car! Tot i que la tarifa es determina depenent del tipus d'activitat, l'import diari d'indemnització i el producte escollit, a partir de 30€/mes es podríen assegurar 30€/dia (900€/mes).

D'aquesta manera si has d'estar de baixa, t'assegures uns ingressos per poder afrontar les despeses fixes del negoci!!!

---

DE LA MA

DKV RENTA BAREMADO

"Sempre amb mi quan estic de baixa"

Aquest producte cobreix la Incapacitat Laboral Temporal (ILT) per al treball, mitjançant una indemnització única, prefixada en un barem que s'assigna a cada possible causa de baixa (patologia, malaltia, lesió) amb una durada determinada. La seva principal característica és que la indemnització no depèn de la duració real de la incapacitat, sinó que està prèviament fixada.

L'avantatge més important és que l'assegurat podrà cobrar la indemnització a l'inici de la baixa, sense haver-se d'esperar a tenir l'alta. Per poder cobrar la prestació en cas de baixa laboral, només s'haurà de remetre a la companyia la documentació acreditativa de la incapacitat (informe de baixa i patologia) i els possibles informes addicionals que pugui demanar.

El producte té una carència de dos mesos per a les malalties i de vuit per als parts. Els accidents no tenen carència.

En el cas de patir varies dolències a la vegada, o en el cas de que en sobrevingui una mentre n'hi ha una en vigor, les indemnitzacions seran acumulables fins a un màxim del 130% de la que tingui assignat un major nombre de dies a la taula de barem. 

Les malalties o lesions, d'igual o similar causa, que tinguin associat al barem un nombre de dies de 15 o menys, només podran indemnitzar-se un màxim de tres vegades durant un període de 365 dies.

El producte inclou a més a més altres serveis mèdics: línia mèdica gratuita, revisió mèdica anual a preu reduït, cirurgia refractiva làser a preus especials, deshabituació tabàquica a preu especial...

---

VALORS

Seguretat

Els corredors hem d'estar inscrits en un Registre Administratiu Especial de la DGPFAT de la Generalitat de Catalunya, i sotmesos a la seva inspecció i control. En el nostre cas, el número de registre és el F226GC. Podeu accedir a tota la informació clicant aquí

A més a més, estem col·legiats al Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, amb el número 71.421. Podeu accedir a la web del col·legi i consultar les nostres dades clicant aquí

---

REPTE 2017

Ajuda'ns a continuar ampliant la xarxa de clients

Durant el 2016 alguns de vosaltres ja heu gaudit de les "experiències" DakotaBox o SmartBox. I vull que sigueu molts més encara!!!!!!

Recomana'm als teus coneguts, familiars i veïns. Si algun d'ells acaba contractant una nova pòlissa valorada en 300€ o més anuals, rebras com a obsequi una capsa regal SMARTBOX!

---

UMA M&A

Des del gener del 2016 col·laborem amb UMA M&A, una consultora especialitzada en compra-venda d'immobles i d'altres actius. Si necessites vendre alguna propietat, truca'm i us posaré en contacte!!! http://uma-ma.com/

---