NEWSLETTER #23 ATREVEIX-TE A INVERTIR

Dimecres, 7 de juny del 2023

---

DESTACAT

Les assegurances d'inversió

Replantejar-se el fet d'invertir 

Amb els tipus d'interès actuals fregant el zero, és el moment de replantejar-nos quines opcions d'inversió tenim. Abans, les inversions segures proporcionaven interessos sòlids. Avui en dia, amb els comptes corrents d'estalvi, els diposits a termini fix o els títols de renda fixa, no s'arriba gaire lluny. Només es poden aconseguir rendiments més elevats si s'està disposat a assumir més riscos. 

Però si ho invertim tot a una sola carta, pot ser que el valor de la inversió varii tant cap amunt com cap avall, i pot donar-se el cas en què no recuperem tots els diners invertits. 

La clau doncs, està en diversificar: incorporar noves opcions d'inversió per incrementar la rendibilitat esperada. Però invertir en diferents opcions pot ser molt complicat per a un inversor particular: desconeixem quins són els actius més rentables, pot ser que no hi tinguem accés, pot resultar car (a vegades es demana un import mínim per invertir en un determinat actiu)...

Per evitar tots aquests inconvenients, una molt bona manera de diversificar les nostres inversions és a través de les assegurances anomenades UNIT LINKED. Aquestes, són un tipus d'assegurança de vida, en la que les primes s'inverteixen en diferents fons d'inversió, de manera que s'aprofita l'evolució dels mercats bursàtils de tot el món. És com una "cistella de fons", en la que tries els fons que més et convenen. En aquesta assegurança, és el prenedor qui assumeix el risc de les seves inversions, ja que com hem dit, aquestes es vinculen a fons d'inversió que són escollits en funció del seu perfil o la seva voluntat, sempre dins del ventall ofert per la companyia asseguradora.

En aquest tipus d'assegurança, l'assegurat pot modificar la composició de la seva cartera sempre que les condicions de mercat variin o vulgui modificar el seu perfil de risc. Amb l'avantatge de que els canvis entre fons no suposen cap tipus de tributació o penalització. A més a més, són productes líquids, ja que es poden rescatar normalment a partir del primer mes, sense despeses addicionals. I en cas de defunció de l'assegurat, hi ha un capital assegurat que rebrien els beneficiaris.

En un entorn d'inversió tan complicat com l'actual, és molt important comptar amb un aliat en qui es pugui confiar, amb experiència en la gestió de tot tipus d'actius. Per això, a MCP treballem només amb les millors companyies per gestionar els estalvis dels nostres clients.

---

DE LA MA

ALLIANZ FONDO VIDA PLUS

Una assegurança que pot fer créixer la rendibilitat de les teves inversions

Inverteix amb un Unit Linked

Una assegurança que et permet invertir en fons d'invesió amb atractives expectatives de rendibilitat.

De manera flexible

Adapta la teva inversió segons la teva situació financera, traspassos entre fons sense cost i liquidesa sense penalització

Amb el recolzament d'experts

Assessorament continu adaptat a les teves necessitats i accés a eines on-line per gestionar les teves inversions

---

VALORS

Independència

Els corredors no mantenim cap vincle contractual amb les companyies que intermediem. Actuem per compte propi, sempre vetllant pels interessos dels nostres clients.

---