NEWSLETTER #24 - VIVIM EN COMUNITAT

Dimecres, 7 de juny del 2023

---

DESTACAT

Les assegurances de comunitats de propietaris

Si formem part d'una comunitat de propietaris, ens convé tenir ben assegurada tant la responsabilitat civil derivada d'aquesta comunitat, com els possibles accidents que puguem patir com a copropietaris.

Tot i que la majoria de pòlisses de la llar del mercat, asseguren dins de la cobertura del continent, la part de copropietat de l'edifici on està situat l'habitatge, pot ser que hi hagi veïns al nostre bloc que no tinguin contractada cap pòlissa de la llar. En cas de sinistre, aquest fet pot arribar a ser un problema important, sobretot per poder fer front a possibles pagaments. Per aquest motiu, és més que convenient contractar com a mínim, una pòlissa comunitària que asseguri els danys comunitaris de l'edifici i la nostra responsabilitat com a copropietaris.

Dins de les cobertures més habituals d'aquest tipus de pòlisses, destaquen les d'incendi, els actes de vandalisme, la inundació i els danys per aigua, els danys elèctrics, el trencament de vidres, els fenòmens metereològics, la responsabilitat civil, els danys per robatori, l'assistència jurídica i l'assistència a la comunitat, entre d'altres.

En funció de l'antiguitat de l'edifici, cada companyia estableix uns límits per contractar determinades garanties, com per exemple, els danys per aigua. Sol ser habitual també en aquest tipus de pòlisses, incloure franquícies en determinades garanties.

Les companyies solen anar afegint noves cobertures als seus productes, per fer-los més atractius i destacar-los de la competència: des d'incloure la cobertura de desembussament sense danys fins a oferir el servei d'Inspecció Tècnica d'Edificis, eficiència energètica i conectivitat.

A MCP fem un anàlisi complert de la vostra comunitat, i en funció del resultat, us oferim l'assegurança que més us convé. 

---

DE LA MA

Comunidades Plus

El producte de Plus Ultra per donar la màxima protecció a les comunitats de veïns

Plus Ultra ha dissenyat un nou producte modular i flexible, per garantir les zones comunes i privatives dels edificis i dels veïns.

Hi ha novetats en la contractació de garanties opcionals. En concret es poden incloure: les despeses de desembussament amb danys o sense danys en canonades comunitàries, les despeses de localització i reparació de canonades de distribució sense danys, les filtracions i goteres d'aigua de pluja, pedra o neu, la responsabilitat civil dels Òrgans de govern de la comunitat o la reclamació de quotes impagades de la comunitat.

En resum, un producte molt complert, flexible i a un preu molt competitiu.

---

REPTE 2017

Ajuda'ns a continuar ampliant la xarxa de clients

Durant el 2016 alguns de vosaltres ja heu gaudit de les "experiències" DakotaBox o SmartBox. I vull que sigueu molts més encara!!!!!!

Recomana'm als teus coneguts, familiars i veïns. Si algun d'ells acaba contractant una nova pòlissa valorada en 300€ o més anuals, rebras com a obsequi una capsa regal SMARTBOX!

---

VALORS

Solucions

Aportem els nostres coneixaments i experiència per oferir als nostres clients solucions asseguradores a les seves necessitats.

Som al seu costat durant tota la durada del contracte, per adaptar les seves assegurances a cada circumstància. I molt especialment, quan s'esdevé un sinistre. 


---

UMA M&A

Des del gener del 2016 col·laborem amb UMA M&A, una consultora especialitzada en compra-venda d'immobles i d'altres actius. Si necessites vendre alguna propietat, truca'm i us posaré en contacte!!!

---