NEWSLETTER #31 ASSEGURANCES PER COBRAR SI ESTAS DE BAIXA

Dimecres, 7 de juny del 2023

---

DESTACAT

Puc cobrar si estic de baixa per malaltia o accident?

El treballador autònom, si no pot treballar perquè està de baixa, no pot facturar. I el que cobra mentre està de baixa, és una indemnització de la seguretat social.

Quant cobra de la seguretat social, un treballador/a autònom/a en cas de baixa per malaltia o accident?

Del 4rt al 20è dia es cobra el 60% de la base de cotització, i a partir del 21è, el 75%. Això vol dir que durant el primer mes de baixa cobrarà 542€, i a partir del segon, 689€. A aquests imports s'hi ha de descomptar la quota d'autònoms mensual, que són 274,10€ si es cotitza per la base mínima (el 75% dels autònoms cotitza per aquesta base mínima)

Quines alternatives hi ha per assegurar la baixa?

Les companyies asseguradores han dissenyat productes específics per indemnitzar en cas de baixa per malaltia. Són les anomenades assegurances de ILT o de baixa per malaltia. Bàsicament hi ha dues modalitats:

1. Les de renda normal o tradicional, en les que l'assegurat rep una indemnització (renda) en funció dels dies que estigui de baixa. La indemnització es cobra al final del periode de baixa, quan l'assegurat rep l'alta mèdica.

2. Les de renda baremada, en les que l'assegurat rep una quantitat estipulada en funció del tipus de malaltia o accident (barem). La indemnització es cobra a l'inici del periode de baixa, independentment de la durada.

Ambdues modalitats es poden contractar amb franquícia o sense.

Cal tenir en compte també que solen haver-hi carències i que com en els productes de salut, les pre-existències no estan cobertes.

Quins avantatges té una persona que decideixi contractar aquest tipus d'assegurança?

Econòmics. Complementar les prestacions de la seguretat social

Fiscals. Els autònoms que cotitzen per estimació directa, es poden deduir el cost d'aquesta assegurança a la declaració de l'IRPF 

Surt molt car?

El preu es calcula en funció del tipus d'activitat que es realitza i de l'import diari que es vol cobrar.

A partir d'aquest càlcul inicial, es poden aplicar franquícies per ajustar la prima.

I es poden afegir complements, com ara ampliar el periode de cobertura, incloure una indemnització en cas d'intervenció quirúrgica o en cas d'hospitalització

I si no sóc treballador/a autonom/a també puc contractar-lo?

Si, també es pot contractar, tot i que els imports diaris són inferiors

---

DE LA MA

DKV RENTA BAREMADO

Cobreix la incapacitat laboral transitòria amb una indemnització única, independentment del temps que estiguis de baixa. Després de l’informe de sinistre/baixa i coneixent el diagnòstic, t’abonem la indemnització immediatament:

• Barems fixats per dies

• Sense seguiments de la malaltia

• Sense necessitat de saber el temps d’inactivitat

---

REPTE 2018

Ajuda'm a continuar ampliant la xarxa de clients

Durant el 2016 i 2017 molts de vosaltres ja heu gaudit de les "experiències" SmartBox. I vull que sigueu molts més encara!!!!!!

Recomana'm als teus coneguts, familiars i veïns. Si algun d'ells acaba contractant una nova pòlissa valorada en 300€ o més anuals, rebras com a obsequi una capsa regal SMARTBOX!

---

VALORS

Solucions

Aporto els meus coneixaments i experiència per oferir-te solucions asseguradores a les teves necessitats.

---