NEWSLETTER #32 FENT COMUNITAT

Dimecres, 7 de juny del 2023

---

DESTACAT

Com resoldre els principals problemes d'una comunitat de veïns?

Una comunitat de veïns està formada per una gran diversitat de persones, de maneres de pensar, de usos... Molts dels problemes que s'en deriven solen repetir-se en la gran majoria de comunitats, i poden afectar en diferent mesura el dia a dia de la comunitat.

D'entre els molts problemes que podriem llistar, en destaco principalment quatre:

1. La morositat. Malauradament avui en dia és el principal problema de les comunitats de veïns.

2. El manteniment. Cal tenir establert un programa de manteniment de les instal·lacions, com ara l'ascensor o la piscina. S'aconsella contractar un servei de manteniment amb una empresa especialitzada. Ajudarà a evitar problemes posteriors i evitar derrames als veïns.

3. La seguretat. Actes vandàlics, robatoris, intents de robatori... suposen despeses extres, a part de disgustos pels propietaris. Comptar amb un sistema de video-vigilància o millorar les mesures de seguretat existents poden ajudar a reduir aquest problema.

4. Averies urgents. Tot i tenir un pla de manteniment establert, a vegades poden sorgir urgències: baixants rebentats, embussaments, fuites d'aigua, vidres trencats, filtracions, problemes amb l'ascensor... 

La llista podria ser més llarga, i afegir-hi els problemes de soroll entre veïns, consultes jurídiques...

Una bona manera de resoldre part d'aquests problemes és contractar una bona assegurança per la comunitat. Avui en dia, les companyies, a part d'incloure les garanties bàsiques d'incendi, danys per robatori o actes vandàlics, danys per aigua o l'assistència a la comunitat, inclouen altres cobertures opcionals com ara per exemple: la ruïna total de l'edifici, el desembussament sense danys, l'impagament de quotes comunitàries, el servei de defensa jurídica per la Junta de la Comunitat o fins i tot el servei de la inspecció tècnica d'edificis.

Amb un bon assessorament es pot confeccionar una pòlissa a mida de les necessitats de cada comunitat i evitar els principals problemes que poden sorgir.

---

DE LA MA

MUSSAP MULTISOSTRE

És l'assegurança per a edificis de Comunitats de Propietaris de MUSSAP.

A més de la més completa cobertura, Multisostre inclou altres serveis com el d'assistència 24 h, el desembús de canonades encara que no hagin causat danys, l'impagament de quotes comunitàries  que tant poden perjudicar la Comunitat, un servei jurídic per al President de la Comunitat per ajudar-lo en tots els tràmits que necessiti ... entre d'altres

Amb Multisostre, garantia i assistència

---

REPTE 2018

Ajuda'm a continuar ampliant la xarxa de clients

Durant el 2016 i 2017 molts de vosaltres ja heu gaudit de les "experiències" SmartBox. I vull que sigueu molts més encara!!!!!!

Recomana'm als teus coneguts, familiars i veïns. Si algun d'ells acaba contractant una nova pòlissa valorada en 300€ o més anuals, rebras com a obsequi una capsa regal SMARTBOX!

---

VALORS

Confiança

El més difícil de tots els valors que vull transmetre amb la meva feina, i la suma de tots els altres: constància, servei, proximitat, professionalitat... Però sobretot, escoltar al client i oferir-li el producte i l'atenció que desitja.. 

---