NEWSLETTER #1

Dimecres, 7 de juny del 2023

---

DESTACAT

Les assegurances de la llar

Aspectes que hem de tenir en compte a l'hora de contractar una assegurança de la llar

La pòlissa multirrisc de la llar és una de les pòlisses que tenim contractada més habitualment. Moltes vegades, a imposició de l'entitat bancària on tenim formalitzada la hipoteca de la nostra llar; en d'altres ocasions, perquè creiem i volem tenir coberts tots els imprevistos. Malgrat tot, pot ser que, o bé per desconeixement, o bé per ignorància, la pòlissa no s'hagués contractat correctament. És per aquest motiu que cal que revisem les condicions particulars de la pòlissa (el contracte) i valorem si són correctes o no.

Un dels aspectes que moltes vegades tenim assegurat incorrectament és la valoració dels capitals, tant pel què fa al continent (edifici) com al contingut (mobiliari, roba, electrodomèstics...). A continuació us en fem cinc cèntims de com caldria valorar aquests elements:

• Pel què fa al continent, es considera que un habitatge de construcció normal, es pot arribar a valorar entre 800 i 1.000 euros el m2 construit. Perquè el què estem assegurant és el valor de reconstrucció, no el de venda.

• En quan al contingut, heu de valorar a valor de reposició (actual) tot el què teniu a dins de casa, i que no forma part de l'edificació. Aquí s'inclouen no només els mobles, si no també la roba, els electrodomèstics, els elements de decoració (catifes, quadres...) i les joies. No hi ha un import mínim per assegurar el contingut, ja que depèn de cada cas.

Què passa si no hem assegurat correctament els capitals i s'esdevé un sinistre? Doncs que si els capitals estan assegurats per sota del seu valor, la companyia us pot aplicar la regla de la proporcionalitat. Per exemple: heu assegurat per 50.000 eur un pis que en realitat en val 100.000. Si el sinistre és de 1.200 euros, per exemple, la companyia només en pagaria 600, ja que només s'havia assegurat el 50% del valor real (en realitat, és com si nosaltres fossim els asseguradors de l'altre 50% que no hem assegurat).

Amb el què ens trobem més habitualment és que el capital de continent està sobre-assegurat (erròniament moltes vegades assegurem pel total del valor de la hipoteca, i no el què costa construir l'habitatge), mentre que el contingut està infra-assegurat.

A MCP Corredora d'Assegurances us assessorem gratuitament sobre com assegurar correctament la vostra llar. També en el cas de que tingueu qualsevol dubte en la pòlissa actual contractada, encara que no estigui intermediada per nosaltres.

---

DE LA MA

DOBLE SOSTRE

El nou producte multrrisc de la llar de Mussap

A diferència d'altres pòlisses multirrisc de la llar, MUSSAP ens ofereix en el seu producte "Doble sostre" la possibilitat d'incloure dins de la mateixa pòlissa de la llar la RC de gossos perillosos (amb els límits legals). A més a més, dins de les seves cobertures bàsiques s'hi inclouen les conduccions exteriors sota paviment (dins dels límits establerts a la pòlissa), així com també el canvi de pany i claus fins a 600 euros. Una cobertura novedosa és el capital de fins a 12.000 euros en cas de mort o invalidesa del prenedor o les persones que convisquin amb ell al domicili assegurat, per sinistres ocorreguts dins de la situació de risc assegurada.

 

---
Per què necessito una assegurança de la llar?

PER LLEGIR

Per què necessito una assegurança de la llar?

La nostra llar és la principal inversió que farem al llarg de la nostra vida.

Casa nostra, és sense dubte, l’espai més íntim i de confort que tenim. És on estem segurs, còmodes i ens sentim protegits. La nostra llar és una guardiola on hi anem posant bona part dels nostres estalvis: bé perquè l’hem comprat o bé perquè l’hem reformat, hi hem posat mobles, electrodomèstics...Segurament, és la principal inversió que farem al llarg de la nostra vida.

Per tot això, hem de tenir casa nostra ben protegida de riscos que ens poden afectar al manteniment d’aquest patrimoni que tant ens ha costat d’aconseguir:

• Riscos de la natura: grans pluges, inundacions, vents forts o fins i tot, terratrèmols

• Riscos accidentals: incendi, trencament de vidres, fuites d’aigua, averia d’electrodomèstics

• Riscos de la societat: robatori, actes vandàlics...

Estem preparats per assumir tots aquests riscos? Hi ha riscos petits que potser sí que podem assumir, ja que econòmicament no són quantiosos: un vidre trencat, una pujada de tensió, fins i tot una fuita d’aigua. No obstant, n’hi ha d’altres que econòmicament ens seran molt més costosos: un robatori important, un incendi... Per aquestes raons, i per estar tranquil, és imprescindible contractar una bona assegurança de la llar.

Avui en dia, la majoria de les companyies ens ofereixen productes multirisc de la llar, amb cobertures i serveis diversos: no només es dóna cobertura a les típiques garanties de danys per aigua, incendi o robatori, sinó que ens poden reparar des d’una fuita d’aigua, fins a electrodomèstics, passant per la recuperació de dades de targetes de memòria o ordinadors, o portar-nos a l’hospital si ens posem malalts mentre estem de vacances.

En l’entorn de crisi que estem vivint actualment, és normal però que revisem les despeses de casa al màxim. Malgrat tot, el fet que l’assegurança de la llar no sigui obligatòria (a no ser que hi hagi una hipoteca vigent), no vol dir que no sigui necessària: precisament en circumstàncies com les actuals, podem veure disminuïda la nostra capacitat econòmica per afrontar imprevistos, i és precisament per aquest motiu que ens cal més que mai tenir ben protegida la nostra llar.

VALORS

Professionalitat

Abans de qualsevol contractació, els corredors estem obligats a facilitar informació al client, suficientment motivada, sobre les opcions d'assegurança seleccionades, en funció del nostre criteri professional.

---