NEWSLETTER #3

Dimecres, 7 de juny del 2023

---

DESTACAT

Les assegurances d'estalvi

La manera d'estalviar més segura i amb més rendibilitat

Normalment quan pensem en estalviar, pensem en imposicions (a termini) en bancs (o caixes, fins fa no gaire). 

Doncs bé, existeix una altra manera d'estalviar més segura i més rentable: les assegurances d'estalvi. 

S'assemblen molt als productes tradicionals bancaris, malgrat que hi ha diferències:

1. La companyia asseguradora, a diferència dels bancs, ens garanteix a l'inici del contracte, el capital que ens pagarà al venciment

2. En una assegurança d'estalvi, els rendiments es van capitalitzant en el mateix pla d'estalvi, aconseguint una més alta rendibilitat que en les imposicions tradicionals.

3. El client rep els rendiments del pla al venciment del contracte, tot i que la majoria de productes tenen finestres per poder fer rescats totals o parcials de les aportacions realitzades.

4. Al tractar-se d'una assegurança, si es produeix la defunció de l'assegurat abans d'arribar al venciment del contracte, la companyia paga als beneficiaris un capital addicional a les aportacions realitzades fins aquell moment.

Avui en dia, hi ha diversitat de plans d'estalvi assegurats: d'aportacions periòdiques, de prima única, de rendes periòdiques... En funció de les necessitats de cadascú, es pot buscar el producte més adient, tenint sempre present que es tracta de productes asseguradors, i per tant, amb total garantia.

Amb l'ànim de promoure l'estalvi, el govern espanyol, a la última reforma fiscal, va establir les pautes per a l'aparició d'un nou producte d'estalvi assegurat: els SIALP (Seguro Invidual de Ahorro a Largo Plazo). Es tracta d'un pla d'estalvi amb exempció fiscal total per als rendiments obtinguts, sempre i quan es compleixin com a mínim aquestes característiques: cada persona en pot contractar només un, el capital màxim anual que s'hi pot aportar és de 5.000 euros, la durada mínima del pla ha de ser de 5 anys i els interessos s'han de cobrar en forma de capital. 

En resum, els plans d'estalvi assegurats són una molt bona alternativa a la manera tradicional d'estalviar, oferint altes rendibilitats i màxima disponibilitat, amb el màxim estalvi fiscal.

---

DE LA MA

ALLIANZ AHORRO CAPITAL SIALP

La millor rendibilitat i el màxim estalvi fiscal

Un pla d'estalvi pensat per a estalviadors que vulguin la màxima seguretat pels seus diners, la millor rendibilitat i un estalvi fiscal total. I amb la garantia de la principal companyia europea en gestió d'actius.

Allianz Ahorro Capital ajunta els avantatges dels plans d'estalvi d'Allianz amb els dels SIALP. 

Pots dissenyar el teu propi pla d'estalvi, definint quin tipus d'aportacions hi vols fer, sempre que no superin els 5.000 euros anuals. 

Per poder-se beneficiar de l'exempció fiscal, s'ha de mantenir el pla un mínim de 5 anys. A partir del 5è any es pot rescatar el pla, beneficiant-se de l'estalvi fiscal, o bé mantenir l'estalvi i els avantatges fiscals.

En cas de necessitar els diners, es poden rescatar a partir del primer aniversari de la pòlissa, perdent-se en aquest cas, el benefici fiscal.

És un producte molt recomanable, especialment si es contracta abans del 30/04/2015: ALLIANZ ofereix un tipus pel primer any del 3% (TAE 2'20%). Si voleu estalviar, no ho dubteu i decidiu-vos pel ALLIANZ AHORRO CAPITAL SIALP. Amb tota la confiança!

VALORS

Independència

Els corredors no mantenim cap vincle contractual amb les companyies que intermediem. Actuem per compte propi, sempre vetllant pels interessos dels nostres clients.

---