Política de privacitat i Protecció de dades

En aquesta pàgina podràs trobar tots els detalls relatius a la Política de Privacitat que segueixo sobre les dades que em facilitis a través dels serveis disposats en aquesta pàgina web i/o a la meva oficina de corredora d’assegurances.

Principals aspectes a tenir en compte

En la meva feina, pel què fa al tractament de dades, actuo sota les normes establertes pel nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD). La privacitat dels usuaris i la protecció de les seves dades són aspectes molt rellevants, i aquesta nova norma les intenta protegir al màxim.

Així mateix, en compliment d’allò establert a l´art 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de l’art 13 del Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril, t’informo que disposo d’un fitxer o base de dades de clients, que recull les dades estrictament necessàries per un eficaç compliment de les meves funcions i tasques professionals i comercials, així com per al compliment de les meves obligacions legals en matèria de prevenció del blanqueig de capitals. Aquestes dades es conservaran mentre la pòlissa es mantingui en vigor, i un cop cancel·lada, durant 6 anys d’acord amb el previst amb l’art 30.1 del Codi de Comerç, o 10 si es tracta de productes de vida o inversió subjectes a la legislació de prevenció i blanqueig.

Els destinataris d’aquestes dades, a més a més d’aquesta corredora, són les autoritats competents en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, la companyia o companyies asseguradores per les que medio la pòlissa o cotitzo prèviament. Aquestes comunicacions són requisits legals i contractuals  per al desenvolupament de la meva activitat de mediació i la mediació de la teva pòlissa.

Pots accedir a les esmentades dades, així com també rectificar-les, cancel·lar-les o limitar-ne l’us. Tens dret a rebre un duplicat degudament estructurat i d’us comú de les teves dades i de lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament, o bé a que jo mateixa els transmeti al responsable que m’indiquis (dret de portabilitat). Tens dret a retirar el consentiment donat al seu tractament en qualsevol moment, sense que això afecti a la validesa del tractament previ a aquesta retirada.

Pots fer us dels teus drets dirigint-te per correu postal al c/ Mallorca, 41 08380 de Malgrat de Mar o bé per correu electrònic a rgpd@mcasadellapol.cat indicant quin és el dret en concret que vols exercir i adjuntar a l’escrit una còpia del teu DNI en vigor (pel davant i pel darrere).

Tens dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades: l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es o bé l’Autoritat Catalana de Protecció de dades https://apdcat.gencat.cat/ca/inici

La responsable del fitxer o base de dades sóc jo mateixa. Les meves dades professionals de contacte les pots trobar aquí

Les dades personals que em facilitis mai seran utilitzades per a prendre decisions automatitzades o elaborar perfils.