Col·lectius

Disposem d’un ampli ventall de productes per a col·lectius de treballadors, ja sigui assegurances d’accidents, de vida o de salut.

Perquè, a part d’assegurar el què legalment exigeix cada conveni col·lectiu, es poden contractar assegurances que ampliïn aquestes cobertures bàsiques i donin un valor afegit al salari dels treballadors de la vostra empresa.

Fiscalment, són deduïbles de l’IS, i a més a més, són una manera d’incrementar el sou dels treballadors sense augmentar el cost de la nòmina.