Accidents

L’Assegurança d’accidents, a diferència de la de vida, ens assegura una indemnització en el cas de mort o invalidesa per accident.

Recomanable la seva contractació sempre que tinguis parella, ascendents o descendents al teu càrrec, o bé crèdits hipotecaris o préstecs personals pendents d’amortitzar.

Les assegurances d’accidents es poden contractar amb la garantia bàsica de mort, o també afegir-hi cobertures addicionals, com ara la invalidesa absoluta o la total.