RC

Qualsevol persona, sigui quina sigui la seva activitat (vida privada, familiar, laboral, professional, industrial…), és un factor potencial generador de riscos. Riscos que en cas de produïr-se, poden afectar a terceres persones, originant la responsabilitat civil de qui hagi de respondre pels danys causats.

Les assegurances de Responsabilitat Civil cobreixen els riscos de que el patrimoni de l’assegurat quedi afectat per una obligació d’indemnitzar, derivada de la seva responsabilitat civil.

Pòlisses per assegurar tots els tipus de RC: familiar, D&O, professional, extracontractural… Tan si es tracta de persones físiques, jurídiques o fins i tot associacions.