Rams Tècnics

Dins del què s’anomenen “rams tècnics” s’engloben diferents tipus d’assegurança: de construcció, de muntatge, d’averia de maquinària, d’equips electrònics…