Llar

Casa nostra és, sense cap mena de dubte, l’espai més íntim i de confort que tenim. És on estem segurs, còmodes i ens hi sentim protegits.

És una “guardiola” on hi anem posant bona part dels nostres estalvis: bé perquè l’hem comprat o bé perquè hi hem posat mobles, electrodomèstics, l’hem millorat…És la principal inversió immobiliària que farem al llarg de la nostra vida.

Per tots aquests motius és molt convenient tenir-la ben assegurada.

I com ha de ser una assegurança de la llar?

Una assegurança de la llar ha de donar cobertura a danys materials de la llar, com ara desperfectes causats per l’aigua, trencament de vidres, danys causats per l’incendi, fenòmens atmosfèrics o curtcircuits elèctrics. Però també ha de donar cobertura als danys causats a tercers a través de la garantia de responsabilitat civil immobiliària o familiar. Fins i tot, s’ofereixen serveis complementaris a la majoria d’assegurances de la llar, com ara connexió amb serveis professionals, serveis de bricolatge, assistència en viatge… Però no totes les companyies ofereixen les mateixes cobertures, garanties o serveis. Per aquest motiu, és molt important que a l’hora d’escollir l’assegurança de la llar, sapiguem què contractem i què no.

Un dels aspectes fonamentals a l’hora de calcular el preu de l’assegurança de la llar és determinar els capitals assegurats de continent i contingut.

El capital a assegurar de continent és el més objectiu de calcular, ja que en base als metres quadrats construits, la ubicació i el tipus d’habitatge, es pot determinar fàcilment. Orientativament, pots comptar entre 900€/m2 i els 1.000€/m2 per habitatges de construcció normal.

En canvi, a l’hora de calcular el capital de contingut, hem d’incloure tot el que és dins de l’habitatge: principalment el mobiliari, els elements de decoració, electrodomèstics, roba… però també (depenent de la companyia), aparells d’aire condicionat, mobles de cuina o lavabo, encara que siguin fixes… I no ens hem de deixar els objectes de valor especial o les joies.