Protecció família

El patrimoni familiar inclou una gran varietat d’elements no només materials: des de la llar, passant pels vehicles, les mascotes o els ingressos mensuals, però sense oblidar la salut o per exemple, les vacances familiars.

I tots aquests elements poden assegurar-se amb assegurances multirrisc de la llar, assegurances de vehicles (cotxes, motos, ciclomotors, bicicletes), assegurances per a mascotes (assegurant la responsabilitat civil de gossos o l’assistència sanitària de les mascotes), assegurances de baixa per malaltia, assegurances de vida o accidents, assegurances de salut de serveis complerts, ambulatoris o dentals o assegurances d’assistència en viatge a qualsevol racó del món.

Cada família té les seves necessitats particulars. És per això que en funció de l’estudi individualitzat de les necessitats de cadascú, t’ajudaré a triar les assegurances que et poden ajudar a protegir-te de la millor manera.

La meva recomanació en aquest punt: al llarg del temps, les nostres necessitats asseguradores van canviant. Per això és molt important dedicar temps a avaluar els riscos que anem assumint, i si cal, prendre la decissió d’assegurar-los.

 

.