Vehicles

Les assegurances per a vehicles són una de les poques assegurances obligatòries que existeixen actualment a l’estat. I són obligatòries mentre el vehicle en qüestió estigui donat d’alta a la Direcció General de Trànsit. És a dir, encara que només utilitzem el ciclomotor durant l’estiu, l’assegurança és obligatòria durant tot l’any.

A part de l’assegurança obligatòria per danys a tercers, hi ha d’altres cobertures optatives i complementàries que milloren les garanties de l’assegurança de vehicles: garantia d’incendi del vehicle, de trencament dels vidres, de robatori o de danys propis amb franquícia o sense. A part d’aquestes garanties, es solen incloure d’altres serveis com l’assistència en viatge, els accidents del conductor i/o ocupants del vehicle, la defensa jurídica, la indemnització en cas de retirada del carnet o pèrdua de punts del carnet de conduir, la reclamació de danys…

Totes aquestes garanties i serveis poden ser diferents depenent de la companyia que triem. És per això, que abans de contractar, analitzem bé les diferències entre una companyia i l’altra, i no ens conformem només en mirar quina té un preu més econòmic. Hi poden haver factors, com ara la valoració del vehicle assegurat en cas de sinistre total, que en cas de tenir-lo assegurat en una companyia o altra, ens poden suposar una quantitat de diners que pot arribar a variar fins a un 30% depenent del cas.