Vida

L’assegurança de vida és el millor producte per assegurar el futur econòmic de la nostra família. I a continuació et donem 5 raons:

1. Si els ingressos de la unitat familiar depenen d’una única persona, és del tot imprescindible assegurar la renta familiar en cas de la seva defunció o invalidesa absoluta i permanent. Una assegurança de vida és el millor producte per assegurar el futur econòmic dels nostres fills.

2. Si ets treballador autònom, és molt important prevenir la possible “mort econòmica” derivada d’una invalidesa absoluta i permanent. Tu mateix depens del teu propi treball i de la teva capacitat per generar-lo. Per tant, l’has de protegir. Una assegurança de vida t’indemnitzarà en cas de patir un accident o una malaltia que et provoqui una invalidesa absoluta i permanent i t’impedeixi continuar treballant.

3. Si vols mantenir el nivell d’ingressos de la família en cas de patir una malaltia greu, has de contractar una assegurança de vida. Avui en dia, moltes companyies inclouen prestacions addicionals a la indemnització en cas de mort o invalidesa: prestacions en cas de patir malalties greus com ara càncer, determinats casos de cardiopaties, malalties degeneratives…

4. Si ets titular d’un préstec o d’una hipoteca és del tot recomanable contractar una assegurança de vida. Només l’any 2013 les assegurances de vida van liquidar 2.400 hipoteques!! Molt possiblement la teva entitat t’hagi “obligat” a contractar una assegurança d’aquest tipus. Que sàpigues que no hi estàs obligat/da. Pots mirar alternatives al mercat, molt més econòmiques… Segur!!!!

I encara un últim punt…

5. Les assegurances de vida no són cares. Es poden contractar assegurances de vida que s’ajustin al pressupost de qualsevol persona. I quan abans la contractis, millor, ja que les primes es calculen, bàsicament, en funció de l’edat de l’assegurat.