Assegurances d’estalvi

Les assegurances d’estalvi són productes asseguradors dissenyats per a obtenir uns rendiments garantits al final d’un període de temps pactat amb la companyia.

Tot i que en el fons són assegurances -si l’assegurat sobreviu al final del període pactat, la companyia paga el capital més els interessos garantits a l’inici, en cas contrari, és a dir, que l’assegurat no sobrevisqui, la companyia paga el capital més una petita indemnització-, es poden equiparar molt bé amb els dipòsits tradicionals a termini, amb l’avantatge de que en el moment de contractar el pla, es coneix quin és l’import mínim que se n’obtindrà al seu venciment. Sense sorpreses.

I amb total liquiditat: l’assegurat pot disposar de les primes aportades abans del venciment del pla, sense penalitzacions.

Hi ha diferents tipus d’assegurances d’estalvi: d’aportacions periòdiques, d’aportacions úniques, mixtes….

Si estas pensant en estalviar pels estudis dels teus fills, per comprar-te un cotxe nou, per anar de vacances o bé simplement per obtenir uns recursos per afrontar situacions imprevistes futures, estalvia contractant un bon pla d’estalvi: guanyaràs rendibilitat i podràs estalviar impostos.