Protecció futur

No només és important protegir el nostre patrimoni actual, sinó que és fonamental protegir el nostre futur i fer créixer els nostres estalvis per dedicar-los als objectius i desitjos que vulguem. Assegurar els nostres diners i els seus rendiments a través d’una assegurança és també una bona manera d’estalviar fiscalment. I no hem de deixar de pensar en la nostra jubilació: si ho planifiquem amb temps i correctament, podem estalviar impostos avui per gaudir d’una jubilació més tranquil·la el dia de demà.

Assegurances d’estalvi com ara els SIALP o bé instruments per a planificar correctament la jubilació, com són els PPA, PIAS o fins i tot les RENDA VITALÍCIA. I per aquells que voleu productes que ofereixin altes rendibilitats, assumint el risc de la inversió, tenim també els UNIT LINKED