Deixa-ho tot ben lligat

PerMariàngels

Deixa-ho tot ben lligat

La mort és inesperada: tots sabem que hi hem de passar, però ningú sap quan serà.

Per això, perquè no sabem quan morirem, ni en quines circumstàncies, és del tot recomanable disposar d’una assegurança d’enterrament.

Hi ha qui creu que amb el que costa una assegurança d’enterrament, es paga la defunció de sobres. Res més lluny de la realitat.

L’assegurança d’enterrament no cobreix només el cost del sepeli. Darrere de cada defunció, hi ha moltes gestions que s’han de fer: des de tramitar la baixa a la seguretat social fins al canvi de titularitat del subministres, passant per l’obtenció del certificat d’últimes voluntats, entre moltes d’altres.

L’aspecte fonamental del servei que dona l’assegurança de decessos és la tranquil·litat. Tranquil·litat de saber que quan passi l’inevitable, tot estarà ben lligat.

El valor de cualquier seguro no puede calcularse sumando las primas que se pagan a lo largo de la vida; sino por la prestación que ofrece. En este caso está clara: garantizar que el servicio estará cubierto desde que se empieza a pagar la primera prima.

Andres Romero Peña. President de la Comissió Tècnica de Decessos de Unespa i Conseller Director General de Santa Lucía

Quant costa un enterrament avui en dia?

En aquest article de l’OCU de l’octubre del 2021, pots comprovar el preu dels enterraments i incineracions a diferents ciutats espanyoles. Per exemple, a la ciutat de Barcelona un enterrament bàsic costa 3.863€, mentre que la incineració, passa dels 4.000€.

Si es vol un eterrament més complert el preu sol estar entorn dels 6.500€, i si es vol un servei amb extres, el cost mínim sol ser d’uns 10.000€.

Per acabar, en el cas que fos necessària una repatriació des de l’estranger, caldria afegir-hi uns 6.000€.

Què inclou l’assegurança d’enterrament?

L’assegurança de decessos és una assegurança sense carències ni franquícies.

Cobreix totes les despeses associades al sepeli en el moment en què passi i des del minut zero. Entre d’altres: tanatori, fèretre, flors, enterrament o incineració segons el costum de cada zona, cotxe fúnebre o esqueles.

Així mateix, s’inclouen una sèrie de serveis per ajudar als familiars a realitzar els tràmits necessaris després de la defunció: baixes a la seguretat social, tramitació de les pensions de viudetat o orfandat, certificat d’ultimes voluntats o canvis de titularitat del serveis (aigua, llum, gas…) o la gestió final de la vida digital.

L’assegurança de decessos a l’estat espanyol

Al 2020, més de 22 milions de persones a l’estat espanyol tenien contractada una assegurança d’enterrament, gairebé el 47% de la població.

Això vol dir que 3 de cada 5 persones que es moren a l’estat, són ateses per l’assegurança de decessos.

És l’assegurança voluntària més contractada a l’estat, juntament amb la de vida i la d’automòbil.

Segons ICEA, al 2020 el tram d’edat amb més persones assegurades era el de 40 als 60 anys.

Quant a l'autor

Mariàngels administrator